FTA
Kolejną aplikację przygotowałem już w języku c#. Jest to Aplikacja która była częścią prezentacji na język angielski o pasjach związanych z kierunkiem studiów.

Dlatego też interface jest właśnie w języku angielskim, w sumie jak większość programów ;)

Aplikacja oferuje:

  • Przesyłanie danych z komputera na serwer ftp i vice versa
  • Tworzenie i usuwanie folderów na komputerze jak i na serwerze ftp
  • Usuwanie plików na komputerze i serwerze ftp

Do pobrania tradycyjne tutaj